Retningslinjer for reklame

Hotelltilbudene som vises på disse sidene kommer fra Booking.com som Canariposten.no får kompensjasjon fra. Kompensasjonen kan ha en innvirkning på hvilke hoteller som vises og i hvilken rekkefølge. Vi understreker at ikke alle hoteller på på de forskjellige lokasjonenevil komme til å vises. Rangeringen av hotellene er ikke gjort av Canariposten.no.

Kommentarfelt