Mobiliserer kanariøyene coronavirus

Helsemyndighetene på Kanariøyene mobiliserer

av Canariposten
0 Shares

Myndighetene på Kanariøyene melder nå at helsesektoren mobiliserer og gjør seg klar for den ustoppelige bølgen med smitte som er ventet.

Ledelsen på sykehus og andre helseinstitusjoner har muligheten til å omorganisere og justere arbeidsskift og implementere ekstra arbeidsdager.

Supenderer ferier og fridager

Helsemyndighetene på Kanariøyene begynner nå for alvor å mobilisere mot Coronasmitten, og i går ble det besluttet at man utsetter blant annet ferier og fridager for alt personell for å møte utviklingen og fremgangen av Covid-19-viruset som herjer over hele verden.

Man har som kjent allerede gjort grep tidligere i uken for å forsøke å beskytte helsen til den mest sårbare delen av befolkningen samt for å hindre spredningen av viruset.

De nye retningslinjene er ment for å møte behovet for helsehjelp som er deklarert av helsemyndighetene, og dette påvirker 23.000 arbeidere og frivillige som utgjør arbeidsstyrken i helsesektoren.

Så lenge denne situasjonen pågår, som en konsekvens av nødsituasjonen som følge av coronaepidemien, har ledelsen av de forskjellige helsedirektoratene muligheten til å beordre sine ansatte til å yte hjelp til samfunnet. Dette innebærer altså at det kan bli endringer i skiftordringer og andre tiltak som ved at ansatte må jobbe lengre dager for å sikre at alle får den helsehjelpen de trenger i en krisesituasjon.

Hyller jobben som gjøres

Ángel Víctor Torres, lederen av den kanariske regjeringen, hyller jobben som gjøres av helsepersonell og forsikret at det er de som er heltene som kommer til å bekjempe viruset.

I går skrev Canariposten at helsepersonellet var både utslitt og overveldet av situasjonen, og i dag har man altså frigjort enda mer personell som kan avhjelpe situasjonen.

De nye tiltakene som ble innført i går, slik som kutt i undervisning på alle nivåer og stopp i besøk på eldrehjem og sykehus, har naturligvis vært helt nødvendig. Unntakene er de som får pallativ behandling eller mindreårige som er innlagt på sykehus.

Canariposten mener

I dag har det kommet nye instrukser fra Utenriksdepartementet i Norge og der kommer det klart frem at man fraråder alle om å reise til utlandet med mindre det er tvingende nødvendig. Vi ber derfor innstendig våre lesere som planlegger tur til Kanariøyene om å avbestille / avlyse disse.

Det er flere grunner til dette, men den aller viktigste er at Norge er ansett som et høyrisikoland og det er derfor både uetisk og ubetenksomt å reise til Kanariøyene for dermed å kunne gjøre smittesituasjonen verre der. I tillegg til dette anmoder vi om å vise solidaritet med de som faktisk er nødt til å gjøre en jobb i Norge i dag for at vi skal holde samfunnsmessige funksjoner i gang – slik som barnehagearbeidere.

Det er også verdt å bemerke at et stort antall turister som måtte befinne seg på Kanariøyene vil skape en ekstra belastning på helsesektoren der – som sagt: det skal vises solidaritet. Selv om du ikke er i faresonen så er det allikevel mange andre som er det, og du kan være en potensiell smittebærer.

En ferie eller fritidsreise kan man ta en annen gang.

** NB! UD anbefaler at alle nordmenn som befinner seg i utlandet om å komme seg hjem så fort som mulig. De understreker også at de har svært liten mulighet til å hjelpe nordmenn i utlandet slik som situasjonen er pr. i dag. **

Pass på hverandre og overhold myndighetenes anbefalinger – uansett hvor du måtte befinne deg.

Kommentarfelt
0 Shares

You may also like